Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЦМАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-10-03 до 2022-12-31

Адреса закладу: ЧЕРНІВЕЦЬКА обл. Кіцмань, Незалежності, 1
Контактна особа: Михайлюк Тетяна Денисівна
0958053710
[email protected]

Посадові обов’язки

2.1. Лікар загальної практики — сімейний лікар зобов’язаний: 2.1. Надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну, медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» в амбулаторних умовах та за місцем проживання пацієнтів. 2.2. За необхідності забезпечувати консультування пацієнтів профільними лікарями-спеціалістами та госпіталізацію хворих. 2.3. Проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обґрунтоване і своєчасне направлення їх на стаціонарне лікування. 2.4. Використовувати в роботі сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих при різних захворюваннях. 2.5. Здійснювати профілактичну роботу, направлену на виявлення чинників ризику, ранніх і прихованих форм захворювань, запобігання розвитку захворювань, у тому числі методом вакцинації населення. 2.6. Організовувати і проводити комплекс заходів щодо диспансеризації населення (виявлення, взяття на облік, проведення лікувально-оздоровчих заходів, реабілітації) та спостереження за станом здоров’я населення. 2.7. Проводити санітарно-протиепідемічну роботу. 2.8. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення. 2.9. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності пацієнтів, за наявності показань направляти їх до лікарської консультативної комісії. 2.10. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та контролювати рівень професійних знань медичної сестри загальної практики — сімейної медицини. 2.11. Вести обліково-звітну медичну документацію. 2.12. Забезпечувати консультування населення з медикосоціальних та медикопсихологічних питань, питань планування сім’ї, профілактики ВІЛ/СНІД, а також здорового способу життя. 2.13. Організовувати надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях. 2.14. Проводити відбір хворих для санаторно-курортного лікування. 2.15. У роботі дотримуватись принципів медичної деонтології. 2.16. Забезпечувати наступність у роботі з лікарями поліклініки та стаціонару з обов’язковим використанням клінічних протоколів. 2.17. Працювати в тісному контакті з профільними лікарями-спеціалістами лікарні, лікарями швидкої медичної допомоги та лікарями санепідстанції. 2.18. Брати участь у роботі лікарсько-консультативних та медикосоціальних експертних комісій під час розгляду питань, що стосуються пацієнтів, яких він обслуговує. 2.19. Планувати роботу та щомісяця проводити аналіз її результатів. 2.20. Проводити обов’язкові медичні огляди населення на туберкульоз, онкозахворювання, венеричні захворювання, педикульоз та коросту. 2.21. Проводити аналіз захворюваності та розробляти заходи щодо запобігання захворюваності, інвалідності та смертності серед населення, яке він обслуговує. 2.22. Виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, правила користування апаратурою та обладнанням, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом. 2.23. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку закладу. 2.24. Керувати роботою підпорядкованого середнього медичного персоналу. 2.25. Звітувати про свою роботу в установлені терміни відповідно до форм статистичної звітності. 2.26. Ознайомлювати пацієнтів з можливими ускладненнями під час обстеження та лікування (під особистий підпис), отримувати інформовану згоду на медичне втручання. 2.27. Щорічно проходити профілактичні медичні огляди. 2.28. Працювати у спеціальному медичному одязі. • організація та надання консультацій щодо формування здорового способу життя та профілактики захворюваності населення;

Кваліфікаційні вимоги

І категорія лікаря ЗП-СЛ

Умови оплати праці

20000

Додаткові переваги для працівника