Портал вакансій медичних працівників

Лікар з функціональної діагностики

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-08-28 до 2022-09-30

Адреса закладу: М.КИЇВ обл. м. Київ, 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5
Контактна особа: Шевченко Олена Володимирівна
(044)-300-25-41
[email protected]

Посадові обов’язки

Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я. Здійснює дослідження з використанням методів функціональної діагностики (електрокардіографія, ехокардіографія, амбулаторний моніторинг ЕКГ, навантажувальні проби, спірометрія, електроенцефалографія). Виявляє та аналізує причини розбіжностей зроблених висновків з результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень. Бере участь у проведенні клінічних та клініко-патологоанатомічних конференцій тощо. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей. Планує роботу та здійснює аналіз її результатів. Керує роботою середнього медичного персоналу. Забезпечує дотримання правил безпеки; збереження документації та носіїв діагностичних зображень. Дотримується принципів медичної деонтології.

Кваліфікаційні вимоги

Лікар з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Функціональної діагностики”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час з посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії. В разі фінансової спроможності підприємства виплачуються доплати необов'язкового характеру, заохочувальні виплати. Виплата заробітної плати проводиться двічі на місяць.

Додаткові переваги для працівника