Портал вакансій медичних працівників

Лікар-рентгенолог

ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2022-09-02 до 2022-10-31

Адреса закладу: Київська обл. м. Вишневе, вул. Машинобудівників,7
Контактна особа: Саветна Олеся Вікторівна
0679891899
[email protected]

Посадові обов’язки

1. Проводить кваліфіковане рентгенологічне обстеження. 2. Здійснює інтервенційні лікувально-діагностичні втручання під контролем рентгеноскопії (за наявності умов). 3. Впроваджує в практику нові високоефективні методи досліджень, в тому числі спеціальні (комп'ютерна томографія, ангіографія, інтраопераційна рентгенографія тощо). 4. Контролює реєстрацію та облік обстежених. 5. Забезпечує оформлення та надання висновків за результатами досліджень. 6. Виявляє та аналізує причини розбіжностей висновків рентгенологічного обстеження із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень. 7. Бере участь в проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференцій тощо. 8. Систематично проводить аналіз кількісних і якісних показників своєї діяльності. 9. Постійно удосконалює свій професійний рівень. 10. Надає консультативну допомогу фахівцям клінічних підрозділів з питань рентгенодіагностики. 11. Впроваджує заходи, спрямовані на збереження матеріальних цінностей, забезпечення гарантії якості рентгенодіагностики, дотримання правил безпеки, радіаційної безпеки. 12. Забезпечує ретельне збереження документації, носіїв діагностичних зображень, ведення оперативного архіву. 13. Керує роботою середнього медичного персоналу. 14. Дотримується принципів медичної деонтології. 15. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення. 16. Дотримується правил безпечної експлуатації рентгенівської апаратури. 17. Дотримується принципів медичної деонтології. 18. Веде медичну документацію. 19. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Кваліфікаційні вимоги

1. Лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" з наступною спеціалізацією з "Рентгенології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 10 років. 2. Лікар-рентгенолог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" з наступною спеціалізацією з "Рентгенології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 7 років. 3. Лікар-рентгенолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" з наступною спеціалізацією з "Рентгенології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 5 років. 4. Лікар-рентгенолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" з наступною спеціалізацією з "Рентгенології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

20000

Додаткові переваги для працівника