Портал вакансій медичних працівників

Сестра медична стаціонару

"ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-09-01 до 2022-09-30

Адреса закладу: ЧЕРНІВЕЦЬКА обл. Чернівці, вул. Героїв Майдану 230
Контактна особа: Коханська Ольга Василівна
+380509842233
[email protected]

Посадові обов’язки

Завдання та обов'язки Сестра медична стаціонару: 2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я. 2.2. Бере участь у лікувально-діагностичному процесі. 2.3. Виконує лікарські призначення. 2.4. Проводить маніпуляції та процедури згідно з профілем роботи. 2.5. Готує хворих до інструментальних методів обстеження. 2.6. Виконує забір, зберігання, доставку матеріалу для лабораторних досліджень. 2.7. Забезпечує медичний догляд за хворими. 2.8. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. 2.9. Веде медичну документацію. 2.10. Бере активну участь в поширенні медичних знань щодо профілактики захворювань та їх ускладнень. 2.11. Дотримується принципів медичної деонтології. 2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Права Сестра медична стаціонару має право: 3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності. 3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення. 3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов'язків. 3.5. Давати вказівки молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції. 3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків. 3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції. 3.8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії. Відповідальність Сестра медична стаціонару несе відповідальність: 4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України. 4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. 4.4. За неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, - в межах, визначених чинним законодавством України.

Кваліфікаційні вимоги

- Сестра медична стаціонару вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. - Сестра медична стаціонару I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. - Сестра медична стаціонару II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років. - Сестра медична стаціонару: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

Згідно Постанови КМУ від 12 січня 2022 р. № 2 та тарифної сітки.

Додаткові переваги для працівника