Портал вакансій медичних працівників

Статистик медичний

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-09-01 до 2022-09-30

Адреса закладу: ХАРКІВСЬКА обл. Харків, просп. Героїв Харкова, б.195
Контактна особа: Бєляєва Л.В.
057-725-24-24
[email protected]

Посадові обов’язки

чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативнi документи, що регламентують дiяльнiсть закладiв охорони здоров’я, органiзацiю статистичного облiку; основи статистики, демографiї; показники здоров’я та непрацездатностi населення; методику розрахунку та аналiзу статистичних показникiв дiяльностi установ охорони здоров’я; мiжнародну класифiкацiю хвороб; основи iнформатики, використання електронно-обчислювальних машин для обробки статистичної iнформацiї; правила оформлення медичної документацiї; здійснювати систематизацiю та статистичне оброблення облiкової медичної документацiї та iнформацiї; контролювати якiсть i достовiрнiсть облiкових даних i звiтностi;

Кваліфікаційні вимоги

неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа», спеціалізацію за фахом «Медична статистика». Стаж роботи понад 2 роки.

Умови оплати праці

Розмір заробітної плати: 6500грн. шестиденний робочий тиждень: понеділок-п'ятниця з 8.00 до 15.30, субота з 8.00 до 13.00

Додаткові переваги для працівника