Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧИГИРИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧИГИРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-08-29 до 2022-12-31

Адреса закладу: ЧЕРКАСЬКА обл. Чигирин, місто Чигирин вулиця Замкова 88
Контактна особа: Гончар Олена Володимирівна
+380992892570
[email protected]

Посадові обов’язки

1. Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики й одержаного сертифіката. 2. Проведення санітарно-освітньої роботи з виховання населення в питаннях формування, збереження і зміцнення здоров'я членів сім'ї, само- і взаємодопомоги. Надання консультативної допомоги сім'ям з питань планування сім'ї, етики, психології, гігієни, соціальних аспектів сімейного життя, ведення "школи батьків". 3. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на оцінку ролі факторів навколишнього середовища, виявлення ранніх і прихованих форм захворювання і факторів ризику. 4. Здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я членів сімей з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним комплексом лікувально-оздоровчих заходів. 5. Надання екстреної медичної допомоги хворим і потерпілим при невідкладних станах незалежно від місця проживання. 6. Своєчасні і в повному обсязі діагностика й лікування захворювань в амбулаторних умовах, денних і домашніх стаціонарах і на дому в межах компетенції лікаря загальної практики. 7. Своєчасне цільове направлення хворих для одержання медичної допомоги у випадках, які виходять за рамки компетенції сімейного лікаря; госпіталізація планових і ургентних хворих у встановленому порядку. 8. Проведення реабілітаційних заходів. 9. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності пацієнтів відповідно до чинного законодавства і направлення на МСЕК. 10. Здійснення своєчасної діагностики, раннього виявлення і відповідного лікування інфекційних захворювань, виконання протиепідемічних заходів. 11. Проведення імунопрофілактики захворювань. 12. Сприяння в організації медико-соціальної і побутової допомоги спільно з органами соціального захисту і службами милосердя самотнім, особам похилого віку, інвалідам, хронічно хворим. 13. Участь у виконанні державних та регіональних цільових медичних програм. 14. Аналіз стану здоров'я населення, яке обслуговується сімейним лікарем. 15. Планування змісту та обсягів своєї роботи і діяльності своїх підлеглих. 16. Проведення систематичної роботи щодо підвищення професійного рівня підлеглих медичних працівників. 17. Систематичне підвищення рівня своєї професійної кваліфікації як шляхом самопідготовки, так і проходження курсів удосконалення лікарів. 18. Ведення затверджених форм обліково-звітної документації.

Кваліфікаційні вимоги

Квалiфiкацiйнi вимоги Лікар загальної практики — сімейний лікар вищої, І, ІІ кваліфікаційної категорії, лікар-спеціаліст: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа” або “Педіатрія”. Спеціалізація за фахом “Загальна практика — сімейна медицина” (інтернатура, курси спеціалізації).

Умови оплати праці

Повна зайнятість заробітна плата від 20000 гривень

Додаткові переваги для працівника

Забезпечення житлом