Портал вакансій медичних працівників

Лікар-хірург

ВОЛОДАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2022-07-26 до 2022-09-26

Адреса закладу: Київська обл. смт Володарка, 09301, смт Володарка, вул. Коцюбинського, 25, Київська область
Контактна особа: Кропивлянський Олександр Григорович
067-404-19-05
[email protected]

Посадові обов’язки

Основні завдання чергового лікаря хірургічного відділення. 2.1. Черговий лікар хірургічного відділення здійснює: - керівництво діяльністю відділення протягом чергування згідно з графіком і відповідає за організацію та рівень лікувально-діагностичної та адміністративно-господарської роботи відділення; - безпосереднє керівництво діяльністю чергового медичного та допоміжного персоналу відділення; 2. Черговий хірург відділення зобов’язаний: - забезпечення дотримання в хірургічному відділенні встановлених правил внутрішнього розпорядку, лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та санітарно-протиепідемічного режиму; - оглядати всіх хворих, що поступають на лікування в плановому порядку або за екстреними показаннями протягом чергування у приймальному відділенні, вирішувати питання їх госпіталізації, обстеження та лікування; - здійснювати планові обходи хворих, які перебувають на лікуванні протягом чергування та екстрені огляди хворих за викликами чергового персоналу з відповідними записами у “Медичній карті стаціонарного хворого” (ф.003/о); - забезпечувати своєчасне (не пізніше 12 годин) направлення екстреного повідомлення у територіальну санітарно-епідеміологічну станцію у разі госпіталізації чи виявлення хворого на інфекційні захворювання; - своєчасно доповідати завідуючому відділення про зміни в стані здоров’я хворих, які перебувають на лікуванні у відділенні, що потребують вжиття термінових заходів; - своєчасно доповідати завідувачу відділення про грубі порушення правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни з боку молодших медичних спеціалістів та молодшого персоналу відділення; - здійснювати контроль за відвідуваннями хворих родичами та дотримання ними правил внутрішнього розпорядку відділення; - встановлювати факт смерті хворих, які перебувають на лікуванні у хірургічному відділенні з відповідними записами в “Медичній карті стаціонарного хворого”(ф.003/о) та повідомленням про це завідувача відділення; - при поступленні хворого з травмою, обстеження на алкоголь та повідомляти в МВС Володарського району.

Кваліфікаційні вимоги

6.1.Лікар – хірург повинен мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальність “Лікувальна справа”, інтернатура за фахом “Хірургія”. 6.2. Кваліфікаційні вимоги відповідають стажу роботи за фахом та наявності кваліфікаційної категорії з хірургії.

Умови оплати праці

Згідно наказу МОЗ та мінсоцполітики України №308/519

Додаткові переваги для працівника