Портал вакансій медичних працівників

Лікар-лаборант

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ"

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2022-08-26 до 2022-12-31

Адреса закладу: Київська обл. місто Фастів, Київська буд.57
Контактна особа: Руденко Олена Борисівна
+38 (063) 302-2178
[email protected]

Посадові обов’язки

Лікар загальної практики - сімейний лікар: 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію медико-санітарної допомоги. 2. Здійснює динамічне спостереження за станом здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням необхідного обстеження й оздоровлення за індивідуальним планом. 3. Застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. 4. Знає комп’ютер, працює в електронній програмі. 5. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. 6. Організовує у разі потреби консультації інших спеціалістів і госпіталізацію пацієнтів. 7. Здійснює нагляд за хворими. 8. Надає невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. 9. Виконує загальні види лікарських маніпуляцій. 10. Проводить профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання й факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів. 11. Організовує медико-соціальну й побутову допомогу одиноким, людям похилого віку, інвалідам та хронічним хворим. 12. Надає консультативну допомогу сім'ям із питань: планування сім'ї, етики, психології, гігієни, соціальних аспектів сімейного життя, виховання дітей, підготовки їх до дитячих дошкільних закладів, шкіл та профорієнтації. 13. Веде активну роботу щодо поширення медичних знань серед населення, пропаганди здорового способу життя, запобігання захворювань. 14. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. 15. Веде лікарську документацію. 16. Дотримується принципів медичної деонтології. 17. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Лікар загальної практики - сімейний лікар повинен знати: 1. Основи чинного законодавства про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я. 2. Основи соціальної гігієни, організації охорони здоров'я, медичної психології та економіки відповідно до задач управління охороною здоров'я населення свого регіону. 3. Основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення професійних задач. 4. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дорослих, дітей та осіб старшого віку. 5. Особливості розвитку дітей та підлітків. 6. Перебіг захворювань залежно від статі та віку. 7. Сучасну класифікацію хвороб. 8. Сучасні методи профілактики, діагностики та лікування захворювань органів дихання, травлення та системи виділення, ендокринної системи та обміну речовин, шкіри, органів зору, ЛОР-органів, інфекційних, неврологічних та психічних захворювань у дорослих та дітей. 9. Основи медичної генетики. 10. Питання асептики та антисептики. 11. Методи протиепідемічного захисту населення. 12. Основи реанімації. 13. Клініку, діагностику та принципи лікування невідкладних станів. 14. Фармако-, дієто-, фізіо- та курортотерапію. 15. Немедикаментозні методи лікування та профілактики. 16. Фактори ризику виникнення найбільш поширених захворювань. 17. Методи визначення тимчасової й стійкої непрацездатності. 18. Організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 19. Основи медичної, професійної, соціальної та сімейної реабілітації. 20. Основи медичної інформатики. 21. Форми й методи санітарно-освітньої роботи. 22. Правила оформлення медичної документації. 23. Сучасну медичну літературу та методи її узагальнення.

Кваліфікаційні вимоги

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія". Спеціалізація за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

20 000 грн.

Додаткові переваги для працівника