Портал вакансій медичних працівників

Лаборант (медицина)

ДЕРЖАВНИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2022-08-28 до 2022-11-28

Адреса закладу: Хмельницька обл. м.Хмельницький, вул.Пілотська, 1-А
Контактна особа: Гринчук Людмила Вікторівна
0968165766
[email protected]

Посадові обов’язки

- Готувати необхідні фіксатори. - Допомагати лікареві в процесі взяття матеріалу для бактеріологічного вірусологічного, біохімічного та інших досліджень. - Оформляти направлення та відправку матеріалу у відповідні лабораторії. - Стежити за фіксацією взятого для мікроскопії секційного матеріалу. - Брати участь разом з лікарем у вирізці фіксовано матеріалу, маркірувати його та сортувати вирізанні шматочки, реєструвати в робочому зошиті кількість шматочків з приміткою про органи та тканини, кількість зрізів методи фарбування. - Проводити заливку вирізаних шматочків у парафіні. - Готувати та маркірувати блоки, наклеюючи їх на колодки. - Здійснювати різку матеріалу на мікротомах усіх видів. - Слідкувати за збереженням блоків, що залишилися після різки, в архіві протягом необхідного строку, вказаного лікарем. - Проводити фарбування зрізів та готувати мікропрепарати. - Під безпосереднім керівництвом лікаря-патологоанатома готувати музейні мікропрепарати /готувати фіксуючі суміші, здійснювати фіксацією відновлювати забарвлення, робити монтаж препарату та поміщати його в середовища/. При обробці біопсійного матеріалу: - Приймати у молодших медичних сестер доставлений на дослідження з клінічних відділень матеріал, перевіряти відповідність матеріалу записам у направленні, якість фіксації, розписуватися в одержанні матеріалу. - Записувати в журналі реєстрації матеріалів та документації в гістологічному відділенні всі об’єкти, що надійшли на дослідження з занесенням в нього даних, які є в направленні /ф.№190 у/. - Готувати бланк-заключення. - Маркірувати вирізані шматочки, реєструвати їх кількість та методи подальшої гістологічної обробки. - Готувати фіксатори, розчини та барвники. - Проводити гістологічну обробку та готувати мікропрепарати. - Вписувати в журнал /ф.№190/ результати макроскопічного та гістологічного дослідження, патологоанатомічний діагноз, прізвище лікаря, що проводить дослідження та дату дослідження або підшивати копію бланка. - Видавати результати дослідження у відповідні клінічні відділення лікувальної установи під розписку старшої медсестри. - Приймати або реєструвати в окремому журналі всі термінові біопсії. - Здійснювати виготовлення гістологічних препаратів при інтраопераційних біопсіях /терміново/. - По закінченню дослідження всі біопсійні матеріали /фіксовані тканини та органи, блоки, мікропрепарати/ здавати до архіву та нести відповідальність за порядок їх збереження. - Проводити видачу мікропрепаратів з архіву відділення по запитах в інші лікарні та установити контролювання їх своєчасне повернення. - Здійснювати догляд за приладами та апаратурою. - Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях відділення. - Щомісяця звітувати про проведення роботи /кількість блоків, зрізів, додаткових методик фарбування та інше/ перед завідуючим відділенням та головним лаборантом.

Кваліфікаційні вимоги

Лаборант вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 10 років. Лаборант I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 7 років. Лаборант II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 5 років Лаборант неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

Оплата проводиться згідно посадових окладів, затверджених у штатному розписі.

Додаткові переваги для працівника