Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2024-01-01 до 2024-12-31

Адреса закладу: ОДЕСЬКА обл. Роздільна, Одеська обл., Роздільнянський р-н, Привокзальна 17
Контактна особа: Анна ФІЛЕНКО
+38095-70-54-355
[email protected]

Посадові обов’язки

2.1. Здійснює динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї пацієнта, проводить необхідне обстеження й оздоровлення за індивідуальним планом, оцінює фізичне та психічне здоров’я пацієнтів. 2.2. Надає комплексні медичні послуги членам сім’ї незалежно від віку або статі на постійній основі, обстежує пацієнтів із використанням медичних інструментів і сучасного устаткування. 2.3. Вивчає медичну історію пацієнтів, замовляє відповідні лабораторні аналізи/тести, рентген та інші медичні обстеження. 2.4. Організовує за потреби консультації інших спеціалістів i госпіталізацію пацієнтів. 2.5. Інтерпретує результати консультацій, звітів, аналізів/тестів та обстежень, випробувань, визначає план лікування, діагностує стан пацієнта. 2.6. Виписує рецепти ліків, призначає медичні процедури, стежить за лікуванням. 2.7. Наглядає за побічними реакціями/діями лікарських засобів. 2.8. Забезпечує медичну допомогу пацієнтам, зокрема паліативну (кінцеву) допомогу. 2.9. Надає невідкладну медичну допомогу на догоспiтальному етапі. 2.10Консультує пацієнтів та членів їхніх сімей з питань охорони здоров’я, вакцинації від різних хвороб, планування сiм’ї, етики, психологiї, гiгiєни, соцiальних аспектiв сiмейного життя, виховання дiтей, пiдготовки їх до закладів дошкiльної та загальної середньої освіти, до профорiєнтацiї; пропагує здоровий спосіб життя. 2.11. Забезпечує допологовий та післяпологовий догляд за жінками, консультує з питань догляду за немовлятами. 2.12. Проводить профiлактичну роботу щодо виявлення раннiх та прихованих форм захворювання й чинникiв ризику, iмунопрофiлактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатностi пацiєнтiв. 2.13. Під час взаємодії з пацієнтами додатково використовує електронні ресурси, зокрема освітні та інформаційні. 2.14. Органiзовує медико-соцiальну і побутову допомогу одиноким, людям похилого вiку, особам з iнвалiдністю й хронiчними хворобами. 2.15. Веде лiкарську та статистичну документацiю, зокрема щодо народження і смерті пацієнтів тощо. 2.16Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта/пацієнтки, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнта/пацієнтки в межах графіка роботи надавача). Направлення за необхідності та згоди пацієнта/пацієнтки до лікаря-психіатра та/або лікаря-психіатра дитячого, та/або лікаря-нарколога щодо лікування пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки. 2.17Підвищення обізнаності, заохочення та супровід населення щодо збереження психічного здоров’я та добробуту. 2.18Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому, включаючи сильні опіоїди та інші лікарські засоби, що визначені Національним переліком основних лікарських засобів; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки. 2.19Призначення лікарських засобів пацієнту/пацієнтці, а також визначення його/її потреби в медичних виробах з подальшим оформленням відповідних документів для їх отримання згідно з вимогами законодавства. 2.20Виписування рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені програмою реімбурсації, та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства. 2.21Видача електронних направлень для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій/ телеконсультацій/телевідеоконсультацій лікаря-спеціаліста у режимі реального або відкладеного часу, теледіагностики та інших послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. 2.22Надання медичної допомоги телемедичними засобами (телеконсультування/телевідеоконсультування у режимі реального або відкладеного часу, теледіагностики, спостереження у режимі віддаленого моніторингу, телеметрії) разом з обстеженням, та із застосуванням інших методів, що не суперечать законодавству, з обов’язковим створенням медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, а також заповненням облікових форм № 001/тм та № 002тм та внесенням інформації в «Журнал обліку телемедичних консультацій» (форма №003/тм).

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта другого рівня за ступенем спеціаліста, магістра в галузі «Охорона здоров’я», спеціальностями «Медицина», «Технології медичної діагностики та лікування» (інтернатура, курси спеціалізації). 6.2. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестацiйнi цикли тощо). 6.3. Сертифiкат лiкаря-спецiалiста та посвідчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї зі спецiальностi.

Умови оплати праці

заробітна плата 20500 грн; преміювання

Додаткові переваги для працівника

можливість надання житла