Портал вакансій медичних працівників

Лікар-психолог

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №2"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2023-07-26 до 2023-12-31

Адреса закладу: КИЇВСЬКА обл. Біла Церква, Шолом-Алейхема буд.46
Контактна особа: Бігарі Наталія Володимирівна
+3804563 5-36-74
[email protected]

Посадові обов’язки

Здійснює психопрофілактику серед людей груп ризику щодо розвитку психічних, психосоматичних та поведінкових розладів, психодіагностику, лікування і медико-психологічну реабілітацію пацієнтів з різними соматичними захворюваннями спільно з відповідними лікарями-спеціалістами, пацієнтів з різними видами психічних, психосоматичних та поведінкових розладів, надає їм медико-психологічну допомогу, в тому числі телемедичне консультування. Здійснює заходи з психопрофілактики професійного вигорання працівників закладу охорони здоров'я та пацієнтів. Надає медико-психологічну допомогу особам різного віку, які її потребують. Планує роботу та аналізує її результати. Керує роботою молодших спеціалістів з медичною освітою. Веде лікарську документацію, в тому числі в електронній формі. Бере участь в поширенні медико-психологічних знань серед населення щодо психогігієни. Дотримується принципів медичної етики і деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень, в тому числі обов'язково проходить супервізії (професійну допомогу та підтримку, спрямовану на роботу з професійними труднощами, аналіз недоліків та удосконалення організації роботи) індивідуально або в групі.

Кваліфікаційні вимоги

Лікар-психолог вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медична психологія" або "Медична та психологічна реабілітація" або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Медична психологія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Медична психологія". У разі здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина" або "Педіатрія", або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія" вимагається проходження інтернатури за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю, з наступною спеціалізацією за фахом "Медична психологія". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 10 років. Лікар-психолог I кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медична психологія" або "Медична та психологічна реабілітація", або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Медична психологія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Медична психологія". У разі здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина" або "Педіатрія", або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія" вимагається проходження інтернатури за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю, з наступною спеціалізацією за фахом "Медична психологія". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 7 років. Лікар-психолог II кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медична психологія" або "Медична та психологічна реабілітація", або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Медична психологія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Медична психологія". У разі здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина" або "Педіатрія", або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія" вимагається проходження інтернатури за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю, з наступною спеціалізацією за фахом "Медична психологія". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - понад 5 років. Лікар-психолог: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медична психологія" або "Медична та психологічна реабілітація", або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Медична психологія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Медична психологія". У разі здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина" або "Педіатрія", або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) у галузі знань "Медицина" за спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія" вимагається проходження інтернатури за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю, з наступною спеціалізацією за фахом "Медична психологія". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста з цієї спеціальності. Безперервний професійний розвиток. Без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

згідно наказу Мінсоцполітики та МОЗ України № 308\519 від 05.10.2005 та постанови КМУ № 2 від 21.02.2012

Додаткові переваги для працівника