Портал вакансій медичних працівників

Лікар-хірург

ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2023-07-19 до 2023-12-01

Адреса закладу: Київська обл. Вишневе, ву. Машинобудівників, 7
Контактна особа: Славетна О.В.
067-989-18-99
[email protected]

Посадові обов’язки

2.1. Розробляє план обстеження пацієнта, визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, раціональні методи обстеження. 2.2. Проводить цілеспрямоване клінічне обстеження пацієнта з метою отримання в мінімально короткі терміни повної і достовірної діагностичної інформації. 2.3.На підставі клінічних спостережень і обстеження, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень встановлює (або підтверджує) діагноз, визначає тяжкість стану пацієнта. 2.4. Визначає тактику ведення хворого відповідно до встановлених правил і стандартів та залежно від характеру хворого, рівня його культури, тяжкості захворювання, особливостей психіки. 2.5. Призначає та контролює передопераційну підготовку пацієнта. 2.6. Призначає та обгрунтовує методику знеболювання, виконує операцію в необхідному обсязі. 2.7. Організовує та самостійно проводить необхідні лікувальні процедури і заходи, розробляє схему післяопераційного лікування хворого і профілактику післяопераційних ускладнень, здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. 2.8. У стаціонарі щодня проводить огляд хворого, вносить зміни до плану лікування залежно від стану пацієнта і визначає необхідність застосування додаткових методів обстеження. 2.9. Надає консультативну допомогу лікарям інших підрозділів ОКЛ за своєю спеціальністю та працює в контакті із суміжними спеціалістами та службами. 2.10. У відділенні контролює належне проведення діагностичних і лікувальних процедур, експлуатацію інструментарію, апаратури й устаткування, раціональне використання реактивів та лікарських препаратів, дотримання правил охорони праці середнім і молодшим медичним персоналом. 2.11. Бере участь у проведенні занять із підвищення кваліфікації медичного персоналу. 2.12. Забезпечує оформлення медичної та іншої документації відповідно до встановлених правил та у визначені терміни. 2.13. Бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готує необхідні документи для медико-соціальної експертизи. 2.14. Оперативно вживає заходи, у тому числі щодо своєчасного інформування завідувача хірургічного відділення, стосовно усунення порушень норм охорони праці, протипожежних і санітарних правил, що створюють загрозу діяльності хірургічного відділення загалом, його працівникам, пацієнтам і відвідувачам.

Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузі «Охорона здоров’я», напрямом підготовки «Медицина». 6.2. Проходження інтернатури за спеціалізацією «Хірургія». 6.3. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

Умови оплати праці

20000

Додаткові переваги для працівника