Портал вакансій медичних працівників

Лікар-епідеміолог

ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2023-07-19 до 2023-12-01

Адреса закладу: Київська обл. Вишневе, ву. Машинобудівників, 7
Контактна особа: Славетна О.В.
067-989-18-99
[email protected]

Посадові обов’язки

Лікар- епідеміолог вищої кваліфікаційної категорії: 2.1. Проводить епідеміологічний аналіз причин та умов, що сприяють або можуть сприяти поширенню збудників інфекцій у КНП «Зразківська лікарня», визначає шляхи та фактори їх поширення та оцінює ступінь ризику інфікування пацієнтів і медичного персоналу. 2.2. Бере участь у розробленні плану дій щодо профілактика інфекцій та інфекційного контролю на основі епідеміологічних даних і пріоритетів, спрямованих на зниження захворюваності, летальності від інфекційних захворювань. 2.3. Організовує епідеміологічний нагляд за девайс-асоційованими інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, за бактеріями з множинною та панрезистентністю до антибактеріальних препаратів. 2.4. Визначає перелік донозологічних і нозологічних форм, які підлягають обліку у КНП «Зразківська лікарня», попередню робочу версію для кожного випадку інфекційного захворювання. 2.5. Бере участь у розробленні стандартних операційних процедур із забору, зберігання і транспортування зразків біологічних матеріалів для мікробіологічних досліджень. 2.6. Організує облік та аналіз щоденної інформації, що надходить із відділень КНП «Зразківська лікарня». 2.7. Визначає перелік показань та обсяг мікробіологічних досліджень для внутрішнього контролю у КНП «Зразківська лікарня» щодо дотримання встановленого санітарно-протиепідемічного режиму. 2.8. Бере участь у підготовці: • плану дій/заходів ЗОЗ на виконання нормативно-правових актів з питань ПІІК; • проєкту розрахунку та обґрунтування щорічного бюджету для реалізації планів дій/заходів ЗОЗ з питань ПІІК; • структури моніторингу, оцінювання та зворотній звʼязок щодо виконання ЗОЗ заходів з ПІІК, впровадження покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, повʼязаних із наданням медичної допомоги. 2.9. Організовує пілотне/тестове визначення поширеності у КНП «Зразківська лікарня» інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги. 2.10. Аналізує результати епідеміологічного нагляду та мікробіологічного моніторингу, визначає найбільш ефективні антибактеріальні та дезінфекційні заходи, розробляє відповідні рекомендації. 2.11. Проводить епідеміологічну діагностику всіх форм інфекційних захворювань у пацієнтів з урахуванням факторів ризику, формує електронну базу даних результатів моніторингу. 2.12. Збирає та аналізує інформацію про незвичайні реакції на введення імунобіологічних препаратів, розслідує причини їх виникнення. 2.13. Розробляє та впроваджує в КНП «Зразківська лікарня» оптимальну систему епідеміологічного моніторингу за інфекційними захворюваннями, у тому числі пов’язаними з наданням медичної допомоги, та регулярно оцінює її ефективність. 2.14. Здійснює методичне керівництво у структурних підрозділах КНП «Зразківська лікарня» з питань організації діагностичних, профілактичних та протиепідемічних заходів. 2.15. Організовує та контролює вакцинацію медичного персоналу КНП «Зразківська лікарня», повноту та своєчасність її проведення, виконання профілактичних та протиепідемічних заходів у всіх структурних підрозділах. 2.16. Організує та контролює систему збирання, знезараження, тимчасового зберігання та утилізації медичних відходів у КНП «Зразківська лікарня». 2.17. Готує матеріали для роботи відділу з інфекційного контролю ПБ, пов’язаних з епідеміологічною обстановкою. 2.18. Бере участь у проведенні занять з медичним і немедичним персоналом із питань профілактики інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, та інших інфекційних захворювань тощо. 2.19. Своєчасно інформує керівництво КНП «Зразківська лікарня» у разі випадків епідеміологічного неблагополуччя, щоб ужити невідкладних заходів, готує відповідні рекомендаційні матеріали. 2.20. Бере участь у розробленні проєктів організаційно-розпорядчих документів КНП «Зразківська лікарня» з питань профілактики інфекційних захворювань, включно з інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги 2.21. Веде обліково-звітну документацію у встановленому порядку.

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа". Спеціалізація за фахом «Епідеміологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Безперервний професійний розвиток.

Умови оплати праці

20000

Додаткові переваги для працівника