Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2023-05-19 до 2024-05-19

Адреса закладу: ОДЕСЬКА обл. м. Подільськ, пр-т Перемоги, 23/1
Контактна особа: Жеребна Катерина Леонідівна
+38(095)328-49-21
[email protected]

Посадові обов’язки

1. Надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну, медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів. 2. За необхідності забезпечувати консультування пацієнтів профільними лікарями-спеціалістами та госпіталізацію хворих. 3. Проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обгрунтоване і своєчасне направлення їх на стаціонарне лікування. 4. Використовувати в роботі сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих при різних захворюваннях. 5. Здійснювати профілактичну роботу, направлену на виявлення чинників ризику, ранніх і прихованих форм захворювань, запобігання розвитку захворювань, у тому числі методом вакцинації населення. 6. Організовувати і проводити комплекс заходів щодо диспансеризації населення дільниці (виявлення, взяття на облік, проведення лікувально-оздоровчих заходів, реабілітації) та спостереження за станом здоров’я задекларованого населення. 7. Проводити санітарно-освітню роботу серед задекларованого населення. 8. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності пацієнтів, за наявності показань направляти їх до лікарської консультативної комісії. 9. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та контролювати рівень професійних знань медичної сестри загальної практики — сімейної медицини. 10. Вести обліково-звітну медичну документацію. 11. Забезпечувати консультування населення з медикосоціальних та медикопсихологічних питань, питань планування сім’ї, профілактики ВІЛ/СНІД, а також здорового способу життя. 12. Проводити відбір хворих для санаторно-курортного лікування. 13. У роботі дотримуватись принципів медичної деонтології. 14. Забезпечувати наступність у роботі з лікарями Центру та стаціонару з обов’язковим використанням клінічних протоколів. 15. Працювати в тісному контакті з профільними лікарями-спеціалістами лікарні, лікарями швидкої медичної допомоги та лікарями лабораторного відділу. 16. Брати участь у роботі лікарсько-консультативних та медикосоціальних експертних комісій під час розгляду питань, що стосуються пацієнтів, яких він обслуговує. 17. Планувати роботу та щомісяця проводити аналіз її результатів. 18. Проводити обов’язкові медичні огляди населення на туберкульоз, онкозахворювання, венеричні захворювання, педикульоз та коросту. 19. Проводити аналіз захворюваності та розробляти заходи щодо запобігання захворюваності, інвалідності та смертності серед населення, яке він обслуговує. 20. Виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, правила користування апаратурою та обладнанням, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом. 21. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку закладу. 22. Керувати роботою підпорядкованого середнього медичного персоналу. 23. Звітувати про свою роботу в установлені терміни відповідно до форм статистичної звітності. 24. Ознайомлювати пацієнтів з можливими ускладненнями під час обстеження та лікування (під особистий підпис), отримувати інформовану згоду на медичне втручання. 25. Щорічно проходити профілактичні медичні огляди. 26. Працювати у спеціальному медичному одязі. 27. Не палити під час виконання службових обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги

1. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). 2. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. 3. Вимоги до стажу відсутні.

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису підпрємства.

Додаткові переваги для працівника

Компенсація комунальних послуг.