Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2023-05-04 до 2023-12-31

Адреса закладу: РІВНЕНСЬКА обл. Селище, с.Селище, вул.Заводська, 7а
Контактна особа: Хомич Віктор Анатолійович
+380664061908
[email protected]

Посадові обов’язки

Дотримуватись норм законодавства України, наказу МОЗ № 504 від 19.03.2018 р. «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», положень колективного договору Підприємства та правил внутрішнього трудового розпорядку. Надавати первинну медичну допомогу (далі-ПМД) пацієнтам, з якими заключено декларацію про надання ПМД. Працювати згідно графіку, який затверджено адміністрацією закладу. Продовжує роботу по забезпеченню реалізації права пацієнта вибрати лікаря,що надає ПМД. Здійснює комплекс заходів, передбачених директивними документами, спрямованими на зниження захворюваності, інвалідності та смертності дітей та дорослих. Забезпечує заходи для оптимального фізичного та нервово-психічного розвитку дітей до 18 років (17 років 11міс. 29 днів), що проживають на території обслуговування АЗПСМ, шляхом застосування сучасних методів профілактики, діагностики та лікування захворювань. Здійснює первинний патронаж новонародженого на другий день після виписки з пологового будинку та в віці 2 тижня. Надає задекларованому та проживаючому в районі обслуговування населенню безоплатну ПМД, у тому числі невідкладну медичну допомогу в умовах АЗПСМ та вдома за викликом в робочий час. Дотримується обсягу та якості ПМД відповідно до медичних стандартів, клінічних протоколів та інших нормативних актів з медичної практики. Забезпечує наступність та послідовність в обслуговуванні пацієнтів у ЗОЗ ВМД (вторинна медична допомога) та ТМД (третинна медична допомога). Забезпечує взаємодію АЗПСМ та стаціонарної допомоги, здійснює доліковування хворих, виписаних із стаціонару. 3дійснює медичне спостереження за хворими, що знаходяться на диспансерному обліку, за інвалідами відповідно до встановленого переліку нозологічних форм. Забезпечує та здійснює контроль за постійним активним сестринським наглядом за дітьми-інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу та хворими дітьми 1-го року життя при неможливості їх госпіталізації. Виконує вимоги та нововведення Міністерства охорони здоров'я, що стосуються його сфери діяльності. Веде лікарську документацію. Видає довідки та листки непрацездатності. Готує необхідні медичні документи та подає на розгляд лікарсько-консультативної комісії. Веде всю звітно-облікову документацію, затверджену Міністерством охорони здоров'я. Проводить відбір хворих для отримання санаторно-курортного лікування. Проводить своєчасне виявлення дітей з групи ризику із сімей, що потрапили у складні життєві обставинами. Здійснює контроль за станом їх здоров’я. Уразі виявлення випадків насильства, жорстокого ставлення до дітей вдома, перебування неповнолітніх в екстремальних умовах, залишання дітей без батьківського піклування, фактів невиконання батьками своїх батьківських обов’язків, інформує відповідні служби в РДА. Повідомляє у встановленому порядку про всі випадки виявлення інфекційних хворих та підозрілих на інфекційне захворювання. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції. Проводить просвітницьку роботу з питань підтримки грудного вигодовування, раціонального харчування, розвитку і виховання здорової дитини та профілактики захворювань. Впроваджує в практику нові організаційні форми роботи та нові методи профілактики, діагностики та лікування. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Відповідає за проведення профілактичних щеплень. Дотримується принципів медичної деонтології. Аналізує показники захворюваності та смертності населення регіону обслуговування та розробляє заходи щодо їх оптимізації. Проводить в амбулаторії санітарно-просвітницьку роботу з формування здорового способу життя прикріпленого населення. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Не розголошує у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, навіть після припинення діяльності працівника, пов’язаною з обробкою персональних даних, крім випадків установлених законом. Вести електронну картку пацієнта. Проводити прийом пацієнтів згідно записів та реєстрації в електронній реєстратурі.

Кваліфікаційні вимоги

Сертифікат лікаря-спеціаліста. Кваліфікаційна категорія (за наявності).

Умови оплати праці

Згідно штатного розпису, не менше 20 000 тис.грн.

Додаткові переваги для працівника

Наявне житло, безкоштовний проїзд.