Портал вакансій медичних працівників

Фармацевт клінічний

"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЖИЩЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2023-01-24 до 2023-06-30

Адреса закладу: Волинська обл. м.Рожище, 45100, Волинська область, Луцький район, м.Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19
Контактна особа: Росоловська Н.В.
+38 (095) 612-6169
[email protected]

Посадові обов’язки

Завдання та обов'язки. Керується законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльності органів управління та закладів охорони здоров'я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками; забезпечує населення та заклади охорони здоров'я (ЗОЗ) лікарськими засобами та іншими виробами медичного призначення; проводить професійну діяльність у взаємодії із суб'єктами ринку. Бере участь у розробці (формуванні) локального формуляра лікарських засобів ЗОЗ; визначає переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фармакоекономічних особливостей. Надає консультативну допомогу пацієнтам та лікарям, домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Забезпечує належну фармацевтичну опіку пацієнтів при відпуску безрецептурних лікарських засобів відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій пацієнтів; фармацевтичну опіку лікарів та пацієнтів при призначенні рецептурних ліків; у межах фармацевтичної опіки контролює позитивну чи негативну взаємодію між окремими групами ліків, обмежує ризики поліфармації. Визначає вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Веде необхідну документацію, пов'язану з призначенням лікарських засобів пацієнтам. Здійснює визначення ксенобіотиків та їхніх метаболітів у біологічних середовищах. Бере участь в організації та проведенні клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі вивчення біоеквівалентності генеричних засобів. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх зберігання; здійснює усі види обліку в аптечних закладах, процеси товарознавчого аналізу. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології; обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров'я. Організовує проведення раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини; здійснює управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Забезпечує контроль якості лікарських засобів; проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей; дотримується принципів професійної етики та деонтології; постійно удосконалює свій професійний рівень.

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги. Фармацевт клінічний вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація", спеціалізація 226.01 "Фармація", освітня програма "Клінічна фармація", або у галузі знань 1202 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація", або напряму підготовки 1102 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Клінічна фармація" або проходження інтернатури за спеціальністю "Фармація" з наступною спеціалізацією "Клінічна фармація". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Клінічна фармація". Стаж роботи за фахом - понад 10 років. Фармацевт клінічний I кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація", спеціалізація 226.01 "Фармація", освітня програма "Клінічна фармація", або у галузі знань 1202 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація", або напряму підготовки 1102 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Клінічна фармація" або проходження інтернатури за спеціальністю "Фармація" з наступною спеціалізацією "Клінічна фармація". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Клінічна фармація". Стаж роботи за фахом - понад 7 років. Фармацевт клінічний II кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація", спеціалізація 226.01 "Фармація", освітня програма "Клінічна фармація", або у галузі знань 1202 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація", або напряму підготовки 1102 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Клінічна фармація" або проходження інтернатури за спеціальністю "Фармація" з наступною спеціалізацією "Клінічна фармація". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Клінічна фармація". Стаж роботи за фахом - понад 5 років. Фармацевт клінічний: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація", спеціалізація 226.01 "Фармація", освітня програма "Клінічна фармація", або у галузі знань 1202 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація", або напряму підготовки 1102 "Фармація" за спеціальністю "Клінічна фармація". Проходження інтернатури за спеціальністю "Клінічна фармація" або проходження інтернатури за спеціальністю "Фармація" з наступною спеціалізацією "Клінічна фармація". Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю "Клінічна фармація". Без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

1. Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соцзахисту населення». 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Додаткові переваги для працівника