Портал вакансій медичних працівників

Лікар-рентгенолог

"Комунальний заклад "Городищенське районне територіальне медичне об’єднання" Городищенської районної ради"

Комунальна власність

Вакансія актуальна з 2022-12-01 до 2023-12-31

Адреса закладу: Черкаська обл. місто Городище, Черкаська область ,місто Городище, вул.Гагаріна ,22
Контактна особа: Оксана ШВЕД
0982724570
[email protected]

Посадові обов’язки

-Аналізує інформацію про захворювання, яку отримує від пацієнтів, із медичних документів, анамнестичних, клінічних та лабораторних даних. - Визначає показання та відповідно до клінічного завдання застосовує методики рентгенологічного обстеження (комп’ютерного томографічного, магнітно-резонансно-томографічного тощо). - Складає план рентгенологічного обстеження з огляду на діагностичну ефективність та за наявності показань до його проведення. - Обґрунтовує відмову проводити рентгенологічне дослідження, якщо ризик перевищує користь для пацієнта, фіксує мотивовані відмови в медичній документації, інформує лікаря, який видав направлення. -Контролює готовність пацієнта до рентгенівської процедури та проводить кваліфіковане рентгенологічне обстеження, зокрема з контрастуванням судинного русла. -Розраховує дозу рентгенівського випромінювання, яку отримав пацієнт під час рентгенологічного обстеження, убезпечує рентгенологічні обстеження. - Аналізує отримані зображення/результати рентгенологічного обстеження, оформлює висновок із зазначенням нозологічної форми патологічного процесу відповідно до встановленого порядку. - Виявляє та аналізує причини розбіжностей висновків рентгенологічного обстеження з результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень, обговорює результати аналізу з лікарями інших спеціальностей, членами родини пацієнта. -Забезпечує збереження документації, носіїв діагностичних зображень, створює цифрові та жорсткі копії рентгенологічних обстежень, архівує проведені рентгенологічні обстеження в автоматизованій мережевій системі лікарні. - Здійснює інтервенційні втручання під рентгенологічним контролем/контролем рентгенівської комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії (фістулографія, проктографія, цистографія, артрографія тощо), біопсію (за наявності умов) тощо. - Бере участь у клінічних розборах, клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференціях тощо. - Проводить рентгенологічні обстеження в межах профілактичних (скринінгових) медичних оглядів (періодичних, під час диспансеризації, диспансерного спостереження тощо) та інтерпретує отримані результати. 2.13. Оцінює стан пацієнта, що загрожує його життю, зокрема стан клінічної смерті, та надає невідкладну медичну допомогу, зокрема із застосуванням відповідних лікарських засобів та медичних виробів. - Надає консультативну допомогу лікарям інших спеціальностей клінічних підрозділів лікарні з питань рентгенодіагностики.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду лікаря-рентгенолога призначають особу, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», пройшла підготовку в інтернатурі за спеціальністю «Радіологія-діагностика» з наступною спеціалізацією «Рентгенологія» та має сертифікат лікаря-спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

Умови оплати праці

20 000 грн.

Додаткові переваги для працівника