Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-03-01 до 2023-03-01

Адреса закладу: КИЇВСЬКА обл. Калинівка, с. Літки, пров.Мельника, 5
Контактна особа: Кудрявцева Тетяна Володимирівна
098-016-02-04
[email protected]

Посадові обов’язки

Надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну, медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів. За необхідності забезпечувати консультування пацієнтів профільними лікарями-спеціалістами та госпіталізацію хворих. Проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обгрунтоване і своєчасне направлення їх на стаціонарне лікування. Використовувати в роботі сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих при різних захворюваннях. Здійснювати профілактичну роботу, направлену на виявлення чинників ризику, ранніх і прихованих форм захворювань, запобігання розвитку захворювань, у тому числі методом вакцинації населення. Організовувати і проводити скринінгові огляди для груп ризику, комплекс заходів щодо медичного спостереження за хворими (хронічними) , що знаходяться на ранніх стадіях захворювання в динаміці. Проводити санітарно-протиепідемічну роботу .Проводити санітарно-освітню роботу серед населення .Проводити експертизу тимчасової непрацездатності пацієнтів, за наявності показань направляти їх до лікарської консультативної комісії. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та контролювати рівень професійних знань медичної сестри загальної практики — сімейної медицини. Вести обліково-звітну медичну документацію.Забезпечувати консультування населення з медикосоціальних та медикопсихологічних питань, питань планування сім’ї, профілактики ВІЛ/СНІД, а також здорового способу життя. Організовувати надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціяхПроводити відбір хворих для санаторно-курортного лікування. У роботі дотримуватись принципів медичної деонтології. Забезпечувати наступність у роботі з лікарями амбулаторії та стаціонару з обов’язковим використанням клінічних протоколів. Працювати в тісному контакті з профільними лікарями-спеціалістами , лікарями швидкої медичної допомоги.Брати участь у роботі лікарсько-консультативних та медикосоціальних експертних комісій під час розгляду питань, що стосуються пацієнтів, яких він обслуговує.Планувати роботу та щомісяця проводити аналіз її результатів. Проводити обов’язкові медичні огляди на туберкульоз, онкозахворювання, венеричні захворювання, педикульоз та коросту. Проводити аналіз захворюваності та розробляти заходи щодо запобігання захворюваності, інвалідності та смертності серед населення, яке він обслуговує. Виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, правила користування апаратурою та обладнанням, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.Керувати роботою підпорядкованого середнього медичного персоналу.Звітувати про свою роботу в установлені терміни відповідно до форм статистичної звітності.Ознайомлювати пацієнтів з можливими ускладненнями під час обстеження та лікування (під особистий підпис), отримувати інформовану згоду на медичне втручання. Щорічно проходити профілактичні медичні огляди.Працювати у спеціальному медичному одязі.Не палити під час виконання службових обов’язків

Кваліфікаційні вимоги

Лікар-спеціаліст

Умови оплати праці

Договірні

Додаткові переваги для працівника

Службове житло