Портал вакансій медичних працівників

Ерготерапевт

"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Комунальна

Вакансія актуальна з 2022-03-01 до 2022-12-30

Адреса закладу: ЖИТОМИРСЬКА обл. Житомир, Україна, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, будинок 70
Контактна особа: Гаврилюк Юзефа Марянівна
+380677081603
[email protected]

Посадові обов’язки

Ерготерапевт: 2.1. Відновлює фізичне, соціальне та психічне здоров’я людини, повертає її до нормального соціального, професійного та побутового життя. 2.2. Вивчає історію хвороби пацієнта, обстежує, тестує та оцінює структури й функції організму, визначає причину та рівень обмеження життєдіяльності. 2.3. Бере участь у кількісному та якісному оцінюванні активності пацієнта, обмежень його життєдіяльності, напрямку та ступеня впливу контекстових чинників на фізичну чи професійну активність. 2.4. Визначає реабілітаційні цілі, при цьому враховує думку пацієнта та його домашнє й робоче середовище. 2.5. Розробляє і впроваджує на засадах пацієнтоцентричності та відповідно до індивідуальних реабілітаційних цілей програму ерготерапії або окремі компоненти індивідуальної програми реабілітації, зокрема використовує спеціальне адаптивне устаткування. 2.6. Здійснює реабілітаційні заходи або втручання, проводить терапевтичні вправи, заняття. 2.7. Особисто демонструє вправи, які можуть допомогти пацієнту ліпше виконувати повсякденні завдання та полегшити біль. 2.8. Моделює ортези та бере участь у їх виготовленні. 2.9. Бере участь у роботі мультидисциплінарної команди лікарні, співпрацює з лікарями фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами тощо. 2.10. Керує роботою асистентів ерготерапевта щодо реабілітаційних заходів, призначень лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, виконання програм ерготерапії в повному обсязі, проведення терапевтичних занять, ведення асистентами відповідної документації тощо. 2.11. Аналізує виконання реабілітаційної програми пацієнта, ефективність психологічних, лікувальних і профілактичних заходів на кожному етапі, за необхідності вносить відповідне коригування. 2.12. Проводить психопрофілактику, психокорекцію, психологічне консультування пацієнта, консультує родичів, опікунів пацієнта щодо вирішення його особистісних, професійних і побутових, психологічних проблем, залучає їх до планування й проведення реабілітаційної програми та надання необхідної допомоги вдома. 2.13. Виконує роботу з профорієнтації пацієнта, при цьому враховує його побажання, здібності та ситуаційні можливості. 2.14. Надає рекомендації щодо влаштування доступного і безпечного функціонального середовища в громадських місцях, у соціальному оточенні осіб з обмеженими фізичними, когнітивними та емоційними можливостями. 2.15. Проводить фахові консультації з педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди. 2.16. Бере участь у навчальних практиках студентів-ерготерапевтів як консультант. 2.17. Оформлює медичну та іншу документацію відповідно до встановлених правил та термінів.

Кваліфікаційні вимоги

особа, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», або вищу освіту (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вищу освіту (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація»

Умови оплати праці

згідно трудового договору

Додаткові переваги для працівника